Sifat-sifat Keperiodikan

Tahukah kalian dengan melihat Sistem Periodik Unsur, selain mengetahui tentang kemiripan sifat dalam satu golongan kita juga dapat melihat beberapa perubahan sifat suatu unsur secara teratur? Beberapa perubahan sifat unsur secara teratur tersebut yaitu : Logam dan non logam Unsur di alam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu unsur-unsur logam dan unsur-unsur non… Read More

Sejarah Perkembangan Sistem Periodik Unsur (SPU) Dan Penjelasannya

Sejarah Perkembangan Sistem Periodik Unsur (SPU) Dan Penjelasannya Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya.

Sistem Periodik Unsur

Perkembangan Sistem Periodik Unsur 1.      Penggolongan berdasarkan sifat kelogaman. Oleh Lavoisier :                    Unsur-unsur di alam, digolongkan menjadi unsur logam dan non logam. 2.      Menurut Dobereinner           Dobereinner menemukan adanya suatu keteraturan hubungan berat atom antara buah unsur yang mempunyai sifat kimia mirip. Bila ketiga unsur tersebut diturutkan menurut naiknya atom maka berat atom unsur… Read More