Rangkuman Pengenalan Kimia

Kimia :¬† Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi meliputi susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Materi : segala sesuatu yang mempunyai massa dan yang mempunyai volume (menempati ruang). Materi ¬†mempunyai 3 wujud : padat (solid), cair (liquid/aqueous) dan gas (gas). Perubahan wujud materi : materi yang berubah dari 1 wujud ke… Read More