Posted on 5 Comments

Rangkuman Pengenalan Kimia

Rangkuman Pengenalan Kimia

Kimia :  Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi meliputi susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertainya.

Materi : segala sesuatu yang mempunyai massa dan yang mempunyai volume (menempati ruang).

Materi  mempunyai 3 wujud : padat (solid), cair (liquid/aqueous) dan gas (gas).

Perubahan wujud materi : materi yang berubah dari 1 wujud ke wujud lain.

Sifat Perubahan Fisika Perubahan Kimia
Hasil materi baruWujudCiri-ciri tidak menghasilkanberubahhanya melibatkan perubahan wujud, tetapi tidak menghasilkan materi baru menghasilkanberubahmenghasilkan materi baru, ditandai adanya pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu

Materi digolongkan : Continue reading Rangkuman Pengenalan Kimia