Perkembangan Sistem Periodik Unsur

Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Di alam, unsur-unsur biasanya terdapat dalam bentuk senyawa, seperti, hidrogen yang terdapat pada air, oksigen dan nitrogen yang terdapat pada udara. Berdasarkan sifatnya, unsure dibagi menjadi 3 yaitu : Unsur logamĀ  Ciri-ciri unsur logam sebagai berikut : Mengkilap Penghantar panas… Read More