Nama Umum dari beberapa Senyawa kimia yang perlu diketahui

Dalam penamaan kimia ada penamaan resmi yang dinamakan penamaan IUPAC , Penamaan Trivial dan penamaan dalam kehidupan sehari hari. Penamaan IUPAC biasa diterapkan pada senyawa organic sebagai penamaan resmi, IUPAC ini singkatan dari International Union of Pure Applied Chemistry. Namun penamaan ini hanya dikenal oleh seorang kimiawan atau yang mengerti di bidangnya. Sedangkan Penamaan trivial… Read More